Kulturarvsbloggen

Varv och hamnar, k-märkta fartyg och fritidsbåtar, fyrar och sjömärken.

s/s Hansa

Livboj från s/s Hansa

På morgonen den 24 november 1944 stod många på kajen i Visby och väntade på Nynäshamnsbåten. s/s Hansa beräknades anlända vid halv åtta, men den här morgonen var hon försenad. Att ett fartyg kom sent var inget ovanligt och hårt väder eller maskinproblem kunde ge timslånga förseningar. Hansa hade radio ombord och hade något gått fel borde de hört av sig till rederiet i Visby. Men inget hördes och ingen svarade på anrop. När inte Hansa siktats efter flera timmar sändes passagerarflygplanet Örnen ut för att följa den kurs Hansa borde hållit. Strax efter kl 12 fick besättningen syn på en räddningsflotte med två personer och en massa vrakdelar. Fartyg dirigerades till platsen, däribland minsveparen Landsort som kunde bärga de två personerna. De visade sig vara de enda överlevande från Hansa, 2:e styrman Arne Thuresson och passageraren Arne Mohlin. Inga ytterligare personer kunde räddas och fartygen bärgade en hel del vrakgods som fördes iland.

När katastrofen bekräftats blev sorgen stor både på Gotland och i övriga landet. 84 personer hade omkommit, 62 passagerare och 22 besättningsmän.

Så småningom började man förstå att något mycket oväntat hänt med Hansa och att hon sjunkit mycket fort. Arne Thuresson hade legat och sovit i radiohytten omedelbart bakom styrhytten och vaknat av att han låg i vattnet. Arne Mohlin, bodde i en hytt längre ner i fartyget, hade vaknat och märkt att fartyget låg helt stilla och tyst. Han gick upp på akterdäcket och plötsligt sjönk fartyget. Båda berättade att de från livflotten haft kontakt med ytterligare en person men att denne försvunnit i vågorna och nattmörkret. Av Hansa såg de ingenting.

Polisen i Stockholm tog hand om de bärgade föremålen och påbörjade en undersökning. Många föremål uppvisade splitterskador och man antog att en explosion inträffat i förliga delen av fartyget. Efter att ha studerat stålsplitter fastslog man att fartyget torpederats av en okänd nation. I december 1944 flöt en bit av styrhyttsväggen iland i Stockholms skärgård. På väggen satt fartygets skeppsur som stannat på 05.57 vilket verkade stämma med Thuressons och Mohlins berättelse. Det har därefter antagits vara den tidpunkt då fartyget gick under.

1990 kunde man efter ryska arkivstudier fastställa att Hansa torpederats av den sovjetiska ubåten L-21.

Av de omkomna var många hemmahörande på Gotland men också många värnpliktiga och militärer som pga kriget, i likhet med Arne Mohlin, tjänstgjorde på ön. Men också vanliga passagerare som haft ärenden på fastlandet. Ester Carlsson med 6 åriga dottern Britt hade varit och hälsat på fadern som jobbade i Bromma. De skulle rest åter någon dag tidigare men hård blåst ställde in avgången. Bland det som bärgades på förlisningsplatsen fanns en barnmössa och en barnpäls av getskinn. Besättningsmannen, eldaren Ernst Westberg från Visby efterlämnade maka och 8 barn.

Vraket efter Hansa återfanns 1988 på 100 meter djup. Fartyget är mycket välbevarat förutom förskeppet som är bortsprängt och vilar en bit ifrån övriga fartyget. Livbojar och livbåtar sitter kvar på sina platser och visar hur fort förlisningen gick till. Skeppsklockan finns i Visby Domkyrka.

Foto av s/s Hansa. Fotograf D. Holmert

s/s Hansa byggdes 1899 vid William Lindbergs Mekaniska Verkstad i Stockholm. Hon var drygt 40 meter lång och hade 64 hyttplatser. Maskineriet var en ångmaskin på 700 hästkrafter. Fartyget levererades den 16 september 1899 till Ångfartygs AB Gotland i Visby. Den 23 november kl 23.30 avgick Hansa från Nynäshamn på det som skulle bli hennes sista resa.

Loading