Kulturarvsbloggen

Varv och hamnar, k-märkta fartyg och fritidsbåtar, fyrar och sjömärken.

Vad är det i vita tältet utanför museet?

Foto:Anneli Karlsson/SMM

Det står ett stort vitt tält ute på gräsmattan utanför Sjöhistoriska museet. Här pågår arbete med det nya monument som ska uppmärksamma svenskar som deltagit i internationella uppdrag. Försvarsmakten har fått regeringens uppdrag att hålla i uppförandet.

Foto: Anneli Karlsson/SMM

I tältet pågår nu arbetet med fundamentet till monumentet. Hur det färdiga verket kommer att se ut har avgjorts efter en särskild tävlan – där över 60 bidrag lämnades in. Det vinnande förslaget Restare har utformats av konstnären Monika Larsen Dennis.

- Min idé grundar sig på övertygelsen att människan har alla läkande komponenter inom sig. Jag vill skapa ett monument som kan förmedla hopp och stärka individen och jag tänker mig en plats för vila, reflektion och läkande av traumatiska upplev­elser. Platsen ska påminna om den medmänsklighet som ligger till grund för varje soldats vilja att hjälpa. Samtidigt kan detta bli ett fridfullt rum att minnas de veteraner som inte finns med oss längre, säger Monika Larsen Dennis.

Invigningen av monumentet sker den 29 maj 2013 i samband med Veterandagen.   

Foto: Anneli Karlsson/SMM

Foto: Anneli Karlsson/SMM

Loading