Kulturarvsbloggen

Varv och hamnar, k-märkta fartyg och fritidsbåtar, fyrar och sjömärken.

Ubåten Ulvens sista färd

Idag för 70 år sedan försvann HMUb Ulven under en övning på i Göteborgs skärgård. Kl 10.30 idag hade man haft en sista kontakt men sen var hon spårlöst borta. Alla fartyg som ingick i övningen började leta plus att man bad närliggande fiskebåtar delta.

Först den 5 maj hittades hon av GG 195 Normy som helt enkelt fastnade med sin trål i något okänt. HMS Belos sändes dit med tungdykare som gick ner och kom rätt på tornet. Dykaren skar loss och tog med örlogsflaggan upp som bevis på att det var Ulven. (Flaggan finns i Sjöhistoriska museets samlingar).

Ulven bärgades, hela besättningen på 33 man hade omkommit och senare konstaterades att hon gått på en mina när hon gick på periskopdjup. Man gick på svept svenskt vatten så troligen en drivmina av okänd härkomst. Hela Kattegatt var fullt av minfält som både tyskar och allierade lagt ut (många av dem ligger kvar än idag med full sprängkraft).

Tar ni en promenad, gå till Galärvarvskyrkogården. Inte långt från Vasagraven vilar sekonden Löjtnant Westerlund och längs muren mot vattnet fartygschefen Kapten Eskil Gustaf Hedelius.

Loading