Kulturarvsbloggen

Varv och hamnar, k-märkta fartyg och fritidsbåtar, fyrar och sjömärken.

Med Mariefred till Köping

Tidigt på lördagsmorgonen den 18 maj ringlade kön lång framför fina ångfartyget Mariefred vid Stadshuskajen i Stockholm. Förväntansfulla medlemmar från Stiftelsen Skärgårdsbåten och Föreningen Sveriges sjöfartsmuseum i Stockholm (Sjöhistoriska museets vänförening) väntade tillsammans med ångbåtsvänner från när och fjärran på att embarkera fartyget för färd mot Köping. Passagerarna på årets kulturresa, arrangerad av Stiftelsen Skärgårdsbåten, var redo för en 8 timmars tur på Mälarens vatten.

Mariefred byggdes 1903 vid Södra Varvet i Stockholm för trafiken Stockholm – Enhörna – Mariefred. Hon har gått i samma trad med samma koleldade ångmaskin sedan dess vilket måste vara helt unikt! Fartyget byggdes för passagerar- och godstransporter och har sedan 1905 ägts av Gripsholms – Mariefreds Ångfartygs AB. 1965 övertogs aktiemajoriteten av Stiftelsen Skärgårdsbåten. Sedan dess har mycket arbete lagts ned på att renovera fartyget och hålla det i gott skick. Ångmaskinen är original från 1903 men en nytillverkad koleldad panna sattes in 1983.

Att färdas med ångbåt är en kontemplativ upplevelse. Maskinens lugna rytmiska gång är rogivande för både kropp och själ. Att på detta sätt ta sig fram genom Mälarens vackra natur- och kulturlandskap är en upplevelse utöver det vanliga. Kapten Insulander berättar om spännande platser, slott, herresäten, kyrkor med mera som passeras. Det blir aldrig enformigt, vad döljer sig bakom nästa udde och vad skymtas inne i viken om styrbord? Plötsligt kommer fina ångbogserbåten Rex byggd 1902 ut från Torshälla och ångbåtsvisslorna ljuder för en hälsning mellan fartygen där den yngste, alltså Mariefred, alltid inleder signalerandet.

Under resan till Köping hölls korta föredrag i aktersalongen om ångbåtstrafiken på Mälaren och Marcus Hjulhammar från Sjöhistoriska berättade om kända vrak och berömda fornlämningar som passerades. Den andliga spisen avlöstes sedan av en rejäl klassisk ångbåtsbiff.

Färden gick vidare genom trånga sund och flera broar öppnades för Mariefred som sent på eftermiddagen ankom till Köping. Vi välkomnades av hemvärnsorkestern och fullt med folk på kajen. Flertalet passagerare åkte sedan buss tillbaka men några av oss stannade över i Köping för att nästa dag tillsammans med ett nytt gäng entusiastiska passagerare stäva genom samma fina vatten hemåt. Resan tillbaka blev precis lika vacker.

Långsamhetens njutning överstiger fartens tjusning �� Åk ångbåt!


Kapten Insulander berättar om sevärdheter som passeras.

 I maskinrummet håller man koll på trycket.


Bogserbåten Rex kommer och möter.

Loading