Kulturarvsbloggen

Varv och hamnar, k-märkta fartyg och fritidsbåtar, fyrar och sjömärken.

Jollen som varit i Västindien med Åhléns grundare

Tore Holms jolle

Ibland kan det gå flera veckor och kanske till och med månader innan det dyker upp spännande objekt för insamling. Nu i september, däremot, har erbjudanden om båtar och båttillbehör haglat över oss. Om det fanns obegränsat med utrymme i museimagasinen skulle vi tacka ja till betydligt fler föremål än vad vi har möjlighet till idag. Men med tanke på den museipersonal som ska efterträda oss är det nog bara en fördel att vi tvingas till besinning och eftertanke i vårt kall.

Ibland dyker det ändå upp föremål som det helt enkelt inte går att säga nej till. I dagarna har därför båtsamlingen tillförts en liten klinkbyggd jolle. Den ser inte märkvärdig ut i sig själv men jollen har en intressant historia.

Den har använts som släpjolle efter Wiking X men dess tidigare historia är ännu mer intressant.  Wikings förra ägare köpte den i Norrtälje av en trevlig dam som heter Birgitta Westlund. Birgitta Westlund är dotter till den kände konstruktören, kappseglaren och varvsägaren Tore Holm. Sjöhistoriskas båtsamling saknade båt från det Holmska varvet och nu är den skadan reparerad, vilket känns bra.

Holms varv låg i det småländska samhället Gamleby och var otroligt produktivt under första hälften av 1900-talet. Under de mest framgångsrika åren drevs varvet av Tore Holm som både ritade, byggde och kappseglade egna båtar, vilket inte var vanligt. Tore Holm hade flera näringslivspampar som kunder däribland Gösta Åhlén, mannen bakom Åhlénsvaruhusen.

Tore Holm och Gösta Åhlen.
Tore Holm och Gösta Åhlen.

Tore och Gösta blev goda vänner och umgicks privat. De seglade tillsammans och Göstas båtar togs om hand på Tores varv. Bland varvspersonalen var Gösta Åhlén en omtyckt person och det var alltid fest när han kom för att hämta sin båt om våren. De båda vännerna drömde om att göra en långsegling tillsammans och i början av 1950-talet gjorde de slag i saken och seglade i Göstas havskryssare "Maribell" (ritad och byggd av Tore) till Västindien. Med sig på resan hade de just den jolle som nu finns i Sjöhistoriskas Båthall 2 på Djurgården. 

När Tore blev äldre och drog sig tillbaka flyttade han tvärsöver Gamlebyviken och bosatte sig i sitt sommarställe mittemot varvet. Med till den "nya" bostaden följde jollen som Tore använde för turer fram och tillbaka till varvet. Jollen är troligen byggd av Daniel Gustavsson som var bordläggare och som, tillsammans med sin bror Martin, var en av varvets trotjänare.

Se där, det blev en hel berättelse om samlingens nya jolle.

På väg till bryggan från Maribell.
På väg till bryggan från Maribell.

Loading