Kulturarvsbloggen

Varv och hamnar, k-märkta fartyg och fritidsbåtar, fyrar och sjömärken.

Frankfurterkorv & ananas ombord på k-märkta Maritza

Foto av segelbåten Bohème

Bild av skärgårdskryssaren Bohème, Sjöhistoriskas fotoarkiv.

Fotograf: Du Rietz, Hugo (1866-1932)

Ofta är arbetet med att förbereda k-märkning av både fartyg och fritidsbåtar bland det mest fascinerande man kan vara med om på jobbet. Bland papperen som lämnades in av ägaren till skärgårdskryssaren Maritza fanns en bunt kopior av gamla loggböcker från 1920-talet. Tack vare de många detaljerna i anteckningarna känner man att man kommer besättningen med familjen Wising som då ägde båten (som då hette Arda) väldigt nära. Det handlar både om hur dags man gick upp, om man tog ett morgondopp, om det var Per eller Blanche som gick i land för att köpa mjölk eller fotogen, vem som lagade maten. Lika noga finns flörstås uppgifter om barometerstånd, vindförhållanden nederbörd och tidsangivelser för olika seglade sträckor.Familjen Wising seglade gärna längs ostkusten från Stockholms skärgård ner till Valdemarsvik. På flera ställen beskrivs även vilka man umgås med – och extra intressant blev det för mig när det stod att vid Arkö träffade man på skärgårdskryssaren Bohème – och  A H Zetreaus. De drack te tillsammans och promenerade i land. Att jag tyckte detta var särskilt intressant är ju förstås eftersom en av de andra ansökningarna om k-märkning av fritidsbåtar, som vi just gått igenom, var just för skärgårdskryssaren Bohème – och i den ansökan nämndes förstås den förste ägaren A H Zetraeus.

Ritning av segelbåten Arda

Segelritning för Arda/Maritza från 1934,

konstruktör troligen Jac M Iversen, Sjöhistoriskas arkiv

Ansökningarna resulterade i att både Maritza och Bohème blev k-märkta – två eleganta, välseglande båtar. Båtarna har lämnat spår både i form av fina seglarminnen och spännande vardagsnära källmaterial. Dessutom samsas de med ytterligare en båt från 1910-talet (Sassan) som nyligen genomgått en mycket omfattande och principfast renovering. Dessutom blir två betydligt modernare båtar, kuggebodakryssaren Rie (från 1948) och kostern Fuga (från 1950) k-märkta eftersom de både har en välkänd dokumenterad historia och fortfarande är i väldigt fint skick.

Loading