Kulturarvsbloggen

Varv och hamnar, k-märkta fartyg och fritidsbåtar, fyrar och sjömärken.

Fantastiska farkoster under vatten

I år är Sjöhistoriskas jullovstema Undervattensäventyr. Djupet, det okända, det farliga är fortfarande spännande - ännu är det ingen som utforskat de allra djupaste delarna av världshaven.

Läderklädd trätunna den allra första ubåten?

Den kanske allra första fungerande ubåten byggdes av den holländske uppfinnaren Cornelis Drebbel redan år 1620.
Men den baserades faktiskt på en ännu äldre modell som var skissad av engelsmannen William Bourne år 1578. Och historiker hävdar att Alexander den Store lät konstruera en undervattensfarkost redan på 300-talet före Kristus...

Cornelis Drebbels ubåt ros fram i Themsen.
Drebbels farkost ros fram i Themsen. Foto: Wikimedia Commons.

För sedan är det ju som vanligt. Även om idéerna kanske bygger på äventyrliga strävanden att få utforska det okända, eller på fascination för ny och oprövad teknik. Till sist är det ekonomisk vinning eller militära syften som styr. En undervattensfarkost är en förslagen fiende som osedd kan ta sig fram under vattenytan för att sänka skepp genom direktangrepp eller med torpeder.

Leonardo da Vinci visste detta. Han var intresserad av att konstruera en "ubåt" men avslöjade inte hur den skulle fungera. Såhär säger han:

"Hur och varför jag inte kommer beskriva min metod att vara under vatten samt hur länge jag kan klara mig utan mat kommer jag inte publicera eller avslöja. Anledningen är att människans onda natur skulle använda min metod som ett nytt sätt av förstörelse vid havets botten, genom att sänka skepp tillsammans med dess manskap."

Bland undervattensforskarna och andra som fascinerades av djupen finner vi flera personer som vi skulle kunna kategorisera som utopister, nördar eller åtminstone kalenderbitare. När Jules Verne år 1870 skrev äventyrsromanen "En världsomsegling under havet" fyllde han sida upp och sida ned med beskrivningar av tekniska detaljer, djurliv och positionsangivelser. Originalet är på över 650 sidor, skrivna med stort patos och en fantastisk folkbildningsiver.

Nemos Nautilus med delar från Motala Verkstad

Nautilus – som betyder sjöfarare på grekiska ­– är ett vanligt namn på både båtar och ubåtar.
Jules Vernes Nautilus är en 106 meter lång ubåt som färdas genom världshaven framförda av den mystiske kapten Nemo. När han tillfrågas hur han kunnat konstruera denna farkost i hemlighet, avslöjar Nemo att han införskaffat delarna på olika håll.

Förstäven, får vi veta, kommer från Motala Verkstad.

Motala Verkstad grundades 1822 av Baltzar von Platen i samband med bygget av Göta kanal, och blev vida känt under andra hälften av 1800-talet då företaget vann pris på flera världsutställningar. Vi kanske kan anta att det var härifrån Jules Verne fick idén.

Vad som är sant är dock att Jules Verne inspirerade många andra att försöka skapa en farkost som betedde sig och även såg ut som kapten Nemos Nautilus.

 Kapten Nemos undervattensfarkost Nautilus
Kapten Nemos Nautilus manövreras fram genom djuphavets fascinerande och ibland skrämmande djurliv.

Som kuriosa kan sägas: Jules Vernes sonson Jean Jules Verne var med vid namngivningsceremonin för en annan Nautilus. Denna ubåt under ledning av polarfararen Sir Hubert Wilkins år 1931 färdades till Arktis i syfte att nå Nordpolen under is. På grund av tekniska bekymmer kom de inte ända fram. Denna Nautilus ligger nu för gott sänkt i Bufjorden utanför Bergen. År 1958 lyckades en annan Nautilus (USS Nautilus) göra resan under isen ända fram till Nordpolen.
Jean Jules fick år 1969 också träffa Frank Borman, den första astronauten som rundade månen. För farfar Jules skrev ju också bland annat romanen "Månen runt".

Loading