Kulturarvsbloggen

Varv och hamnar, k-märkta fartyg och fritidsbåtar, fyrar och sjömärken.

Ångfartyget Trafik - årets arbetslivsmuseum

Ångfartyget Trafik vid kajen i Hjo

Här på kajen i Hjo hamn står jag vid ångaren Trafik – som just blivit utsett till årets arbetslivsmuseum. Ett ångfartyg från slutet av 1800-talet som fortfarande trafikerar sina gamla vatten. Tack vare dem jag träffar här – eldsjälarna i Sällskapet s/s Trafiks vänner – fungerar fortfarande det här gamla fina fartyget.

Hjo kommun uppvaktar ångfartyget Trafik

När ordföranden Göran Jonsson mottagit hedersplaketten är det många på kö för att gratulera, kommunledningen, NAV, hembygdsföreningen, turistbyrån och Studiefrämjandet. Själv får jag lämna över diplomet.  Hade ångfartygsentusiasterna i Hjo på 1970-talets början inte tagit tag i det då utdömda fartyget hade det inte funnits kvar idag. Kanske är jag mest imponerad av att de sedan drygt 35 år tillbaka dessutom kör s/s Trafik på turlista varje sommar. Till det behövs förutom den stora entusiasmen, det goda kamratskapet, även besiktningar av myndigheter, certifikat för passagerarfart och stort tekniskt och nautiskt kunnande. Som kontrast kan sägas att jag stod nere i ångisbrytaren S:t Eriks aktre maskinrum vid Galärvarvet i Stockholm, men där var det kallt – det är åratal sedan det fartyget rörde på sig för egen maskin.

Faktiskt kan man se s/s Trafik som en av symbolerna för den industriella revolutionen i Sverige. Ångkraften – som fick sitt stora genombrott under andra hälften av 1800-talet knöt samman landet på många sätt. Genom ångtrafik till sjöss och på järnvägsspår, genom möjligheten att anlägga en verkstad eller en fabrik oavsett tillgång till vattenkraft. Med detta i åtanke tycker jag att det verkligen är roligt att ångfartyget Trafik får utmärkelsen.

Nästa sommar kan passagerarna åter kliva ombord på s/s Trafik. Trädäcket är nyrustat och ångmaskinen kommer återigen ha ångan uppe. Från slutet av maj till mitten av augusti kan du ta en tur från Hjo till Hästholmen eller Visingsö och uppleva det fina k-märkta fartyget!

Ska man säga något om utmärkelsen årets arbetslivsmuseum så är det att de som står bakom utmärkelsen är förutom Statens maritima museer, Arbetslivsmuseernas Samarbetsråd, Arbetets museum, Statens försvarshistoriska museer och Trafikverkets Museer.

Ångfartyget Trafiks hemsida (extern webbplats)

Arbetets museums hemsida (extern webbplats)

Loading