Kulturarvsbloggen

Varv och hamnar, k-märkta fartyg och fritidsbåtar, fyrar och sjömärken.

Med hästdragen pråm på kanalen

Foto: Carl David Lund/ Sjöhistoriska museet

Bröderna Karl och August arbetade med draghästar i Göta kanals östligaste del. Mellan Mem och Söderköping gick transporter med olika varor - t ex spannmål eller kalk. Godset var lastat på pråmar och Karl och August ledde hästarna som drog från kanalbanken. Karl Träff var min mammas morfar. Han var född i slutet av 1800-talet, men hjälpte till på sin dotters gård ända in på 1950-talet.

Foto: Emil Ström 1939

Karl med hustrun Elin Träff, 1939. Foto: Emil Ström

Själv var jag på ett möte med branchföreningen Sveriges och Norges kanaler för någon vecka sedan. Där diskuterades dagens kanalfrågor. Det handlade om underhåll av slussar och kajer, säkerhet och försäkringsskydd, eller om båtlivets utveckling. Att jag var där berodde på att vi vill arrangera ett kanalforum tillsammans med branchföreningen och den kommunägda Kinda kanal i Östergötland. En av de aktiva i föreningen som driver Bergslagskanalen i Värmland berättade (efter att jag nämnt mina östgötska släktingar) om hur man i deras hemtrakter haft ett komplicerat system av hästdragen järnväg, pråmar och vägtransporter. Där fraktades järnet från t ex Liljendals bruk ut via Bergslagskanalen, Vänern, Trollhätte kanal, handelshusen i Göteborgs och sedan ur i världen. Ett lästips är "Med sjöbanan Liljendal-Kristinehamn 1870" skriven av Martin Jansson och Egil Akre. Själv tänkte jag på Karl och August – mina pråmdragande släktingar och deras slitsamma arbete. Sanmtidigt som jag inser att Göta kanal var en viktig transportled en bra bit in på 1900-talet, även efter att järnvägen byggts ut.