Kulturarvsbloggen

Varv och hamnar, k-märkta fartyg och fritidsbåtar, fyrar och sjömärken.

Kokhett, mörkt och trångt i Sveriges första ubåt

Redan på 1880-talet byggdes en ubåt hos AB Palmcrantz & Co i Karlsvik på Kungsholmen i Stockholm. Sommaren 1883 var den färdig. Konstruktören hette Thorsten Nordenfelt, en uppfinnare och industriman som designade den ångdrivna ubåten tillsammans med den engelske prästen, uppfinnaren och ubåtskonstruktören George Garrett.

Dessa herrar såg affärsfördelarna med att ta fram listiga undervattensfarkoster (försedda med torpeder) för export till länder som inte hade så stor flotta som exempelvis den engelska (här kan man kanske säga att Garretts lojalitet inte låg hos sina egna?).

Torpederna i Nordenfelt I förvarades utanpå skrovet i ett särskilt utrymme - för att fyra av dem krävdes det att man klättrade ur (förhoppningsvis i ytläge). Kulsprutan ombord (tillverkad på Nordenfeldts vapenfabrik The Nordenfelt Guns & Ammunition Co) skulle skötas av kaptenen, som på så vis undvek att drabbas av sysslolöshet ombord.

Formerna och detaljerna påminner inte så litet om kapten Nemos Nautilus.

Nordenfelt I på varvet i Ekensberg, Stockholm.
Nordenfelt I under konstruktion på Ekensbergs varv i Stockholm

Ångmaskinen som drev Nordenfelt I byggdes av Bolinders Mekaniska Verkstad. Den var igång i ytläge, och stängdes av innan man gick ner i UV-läge. Ångan förvarades i trycktankar ombord och användes för att driva den under vatten.

Nordenfelt I testades av marinen innan den godkändes för försäljning till den grekiska flottan. Marinen anmärkte på att det var oerhört varmt att befinna sig i ubåten.
Men där var inte bara varmt. Där var också trång, fuktigt och fullt med koldamm. Du riskerade att drabbas av såväl kolmonoxid- som koldioxidförgiftning. Belysningen utgjordes av stearinljus – också en slags livförsäkring eftersom ljuset bara kunde brinna så länge det fanns syre.
Eftersom ångtrycket måste byggas upp (i hamn) tre dagar innan avfärd, var det aldrig tal om några snabbutryckningar.

Besättningsmän sitter ovanpå ubåten som ligger i ytläge. 
Nordenfelt I på provtur.

Hajen hette flottans första ubåt

Nordenfelt I var visserligen den första ubåtensom byggdes i Sverige, men HMS Hajen (uB no 1) blev svenska flottans första ubåt. Hajen byggdes i hemlighet på Örlogsvarvet i Stockholm 1904. Den förbereddes för insatser i samband med unionskrisen med Norge.
Under första världskriget användes Hajen när man skulle utbilda ubåtsbesättning. Hon togs ur tjänst i början av 1920-talet.

Hajen bredvid Neptun i ubåtshallen vid Marinmuseum.
HMS Hajen bredvid HMS Neptun i ubåtshallen

Om du vill se Hajen finns hon på vårt systermuseum, Marinmuseum i Karlskrona. I juni 2014 öppnar ubåtsutställningen i Neptunhallen på Marinmuseum. Då kan ni se den lilla Hajen bredvid storasyster HMS Neptun, en bjässe från Kalla krigets dagar.