Kulturarvsbloggen

Varv och hamnar, k-märkta fartyg och fritidsbåtar, fyrar och sjömärken.

Julstjärnan i tornet

Högst upp i tornet på Sjöfartshögskolan i Kalmar hissas varje år vid juletid en stjärna. Denna julstjärna lyser inte med ett fast sken utan blinkar en hälsning till alla stressade människor i julhandeln som lyfter blicken mot tornet.

Hälsningen sänds med Morsealfabetet och lampan blinkar lång, lång, kort därefter lång, lång, lång samt lång, kort, kort. Meddelandet fortsätter med kort, lång, lång, lång följt av kort, kort, lång och till sist kort, lång, kort, kort. Inte svårt att gissa budskapet även om man inte kan Morse.

Julstjärnan i tornet.
Foto: Maria Boström Cars

Morsealfabetet är uppkallat efter amerikanen Samuel Morse som levde 1791 - 1872. Han var konstnär men också intresserad av elektromagnetiska experiment. Tillsammans med Alfred Veil prövade han olika metoder för att skicka meddelanden. Morse tog patent på tre olika alfabet som bygger på kombinationer av långa och korta streck.

Alfabetet består av både bokstäver, siffror, skiljetecken och procedurtecken. Även pausen mellan tecknen är viktig. Inledningsvis fanns parallella system där till exempel amerikanska järnvägen hade sin egen järnvägskod fram till mitten av 1900-talet.

Vid flera internationella telegrafkonferenser bestämdes efterhand standarden för det internationella telegrafalfabetet. Den senaste ändringen gjordes för tio år sedan då tecknet för snabel a tillkom. Genom åren har det naturligtvis utvecklats en hel del varianter på utrustning för sändning och mottagning, både maskinella och manuella.

Inom sjöfarten används också ett system för ljud och ljussignalering där vissa tecken har en bestämd betydelse. Till exempel, lång, kort (N) betyder "jag ligger still". Och när en isbrytare signalerar två långa (M) innebär det "jag har stoppat och ligger still".

Det är inte lätt att lära sig Morse och bli en skicklig telegrafist. Därför finns det åtskilliga inlärningsmetoder och program. En duktig telegrafist lyssnar inte efter enskilda tecken utan uppfattar ett helt ord som en enda rytmisk melodi. För studenterna på Sjöfartshögskolan ingår Morsetelegrafi och kännedom om signalflaggor i utbildningen. Men telekommunikation via satellit har gjort att det inte längre behövs någon gnist ombord.

Avslutningsvis, den signal som julstjärnan i toppen av tornet på Sjöfartshögskolan i Kalmar blinkar till alla invigda är naturligtvis God Jul! I mellandagarna byter man sedan signal och önskar alla ett Gott Nytt År. Men det är för långt för att gå närmare in på här.

Åtminstone jag kommer under helgdagarna att likt en isbrytare nöja mig med att sända signalen två långa.

Morsenyckel som används i undervisningen.
Morsenyckel som används i undervisningen.

Modern radiokommunikationsutrustning för fartyg.
Modern radiokommunikationsutrustning för fartyg.

Ett ställ med signalflaggor för undervisningen.
Ett ställ med signalflaggor för undervisningen.

Utsikten från tornet på Sjöfartshögskolan i juletid.
Utsikten från tornet på Sjöfartshögskolan i juletid.

Foto: Maria Boström Cars
Foto: Maria Boström Cars