Kulturarvsbloggen

Varv och hamnar, k-märkta fartyg och fritidsbåtar, fyrar och sjömärken.

Luciafirande 1939

Luciafirande ombord på lasartessfartyget Prins Carl

På skolan där mina pojkar går brukar klasskamraterna alltid fnissa när det blir tal om att någon av killarna med långt hår skulle kunna bli Lucia.

Här på museet finns ganska roliga och litet kuriösa bilder som föreställer luciafirande i helt mansdominerade fartygsbesättningar. Kanske kan man säga att de faktiskt sätter fingret på genusfrågan – där Lucia blir ett rollspel med komiska undertoner.

Detta foto är taget 1939, ombord på lasarettsfartyget Prins Carl.  Det hade byggts som Sveabolagets lastfartyg Munin 1931 men övertagits och bytt namn i början av kriget. På fotot är det fartygschefen Eskil Sjövall som blir uppvaktad på sängkanten. Den ljusprydda ”lussebruden” har vi tyvärr inte namnet på. Vid tillfället låg fartyget i Hårsfjärden i Stockholms skärgård.

Kaptenens bekymrade min kan bero på att han är nyvaken, men jag tror han hade annat att oroa sig för. Knappt två veckor tidigare hade sovjetiska trupper gått in i Finland. Även den svenska sjöfarten påverkades. Sedan det tyska anfallet i Polen drygt två månader tidigare hade inte mindre än 9 fartyg torpederats.  

Samma dag som fotot togs inträffade en förfärlig händelse ombord på ett annat av flottans fartyg. På eftermiddagen befann sig fartyget Manligheten utanför Vinga. När besättningen på det gamla pansarskeppet bärgade en märklig wire med egendomliga kopplingar detonerade en kraftig sprängladdning. Fyra man dog omedelbart och ytterligare två några dagar senare. Det man fått upp var en tysk minsvepningsutrustning som låg och flöt - en utrustning man aldrig tidigare sett.

Kapten Sjövall visste som sagt ännu ingenting om den förfärliga händelsen på Västkusten. Däremot kanske det litet tokiga luciafirandet gjorde det lättare att hantera vardagens allt mer hotfulla situation.