Kulturarvsbloggen

Varv och hamnar, k-märkta fartyg och fritidsbåtar, fyrar och sjömärken.

Pernilla Flyg

Kokhett, mörkt och trångt i Sveriges första ubåt

Redan på 1880-talet byggdes en ubåt hos AB Palmcrantz & Co i Karlsvik på Kungsholmen i Stockholm. Sommaren 1883 var den färdig. Konstruktören hette Thorsten Nordenfelt, en uppfinnare och industriman som designade den ångdrivna ubåten tillsammans med den engelske prästen, uppfinnaren och ubåtskonstruktören George Garrett.

Dessa herrar såg affärsfördelarna med att ta fram listiga undervattensfarkoster (försedda med torpeder) för export till länder som inte hade så stor flotta som exempelvis den engelska (här kan man kanske säga att Garretts lojalitet inte låg hos sina egna?).

Torpederna i Nordenfelt I förvarades utanpå skrovet i ett särskilt utrymme - för att fyra av dem krävdes det att man klättrade ur (förhoppningsvis i ytläge). Kulsprutan ombord (tillverkad på Nordenfeldts vapenfabrik The Nordenfelt Guns & Ammunition Co) skulle skötas av kaptenen, som på så vis undvek att drabbas av sysslolöshet ombord.

Formerna och detaljerna påminner inte så litet om kapten Nemos Nautilus.

Nordenfelt I på varvet i Ekensberg, Stockholm.
Nordenfelt I under konstruktion på Ekensbergs varv i Stockholm

Ångmaskinen som drev Nordenfelt I byggdes av Bolinders Mekaniska Verkstad. Den var igång i ytläge, och stängdes av innan man gick ner i UV-läge. Ångan förvarades i trycktankar ombord och användes för att driva den under vatten.

Nordenfelt I testades av marinen innan den godkändes för försäljning till den grekiska flottan. Marinen anmärkte på att det var oerhört varmt att befinna sig i ubåten.
Men där var inte bara varmt. Där var också trång, fuktigt och fullt med koldamm. Du riskerade att drabbas av såväl kolmonoxid- som koldioxidförgiftning. Belysningen utgjordes av stearinljus – också en slags livförsäkring eftersom ljuset bara kunde brinna så länge det fanns syre.
Eftersom ångtrycket måste byggas upp (i hamn) tre dagar innan avfärd, var det aldrig tal om några snabbutryckningar.

Besättningsmän sitter ovanpå ubåten som ligger i ytläge. 
Nordenfelt I på provtur.

Hajen hette flottans första ubåt

Nordenfelt I var visserligen den första ubåtensom byggdes i Sverige, men HMS Hajen (uB no 1) blev svenska flottans första ubåt. Hajen byggdes i hemlighet på Örlogsvarvet i Stockholm 1904. Den förbereddes för insatser i samband med unionskrisen med Norge.
Under första världskriget användes Hajen när man skulle utbilda ubåtsbesättning. Hon togs ur tjänst i början av 1920-talet.

Hajen bredvid Neptun i ubåtshallen vid Marinmuseum.
HMS Hajen bredvid HMS Neptun i ubåtshallen

Om du vill se Hajen finns hon på vårt systermuseum, Marinmuseum i Karlskrona. I juni 2014 öppnar ubåtsutställningen i Neptunhallen på Marinmuseum. Då kan ni se den lilla Hajen bredvid storasyster HMS Neptun, en bjässe från Kalla krigets dagar.

Fantastiska farkoster under vatten

I år är Sjöhistoriskas jullovstema Undervattensäventyr. Djupet, det okända, det farliga är fortfarande spännande - ännu är det ingen som utforskat de allra djupaste delarna av världshaven.

Läderklädd trätunna den allra första ubåten?

Den kanske allra första fungerande ubåten byggdes av den holländske uppfinnaren Cornelis Drebbel redan år 1620.
Men den baserades faktiskt på en ännu äldre modell som var skissad av engelsmannen William Bourne år 1578. Och historiker hävdar att Alexander den Store lät konstruera en undervattensfarkost redan på 300-talet före Kristus...

Cornelis Drebbels ubåt ros fram i Themsen.
Drebbels farkost ros fram i Themsen. Foto: Wikimedia Commons.

För sedan är det ju som vanligt. Även om idéerna kanske bygger på äventyrliga strävanden att få utforska det okända, eller på fascination för ny och oprövad teknik. Till sist är det ekonomisk vinning eller militära syften som styr. En undervattensfarkost är en förslagen fiende som osedd kan ta sig fram under vattenytan för att sänka skepp genom direktangrepp eller med torpeder.

Leonardo da Vinci visste detta. Han var intresserad av att konstruera en "ubåt" men avslöjade inte hur den skulle fungera. Såhär säger han:

"Hur och varför jag inte kommer beskriva min metod att vara under vatten samt hur länge jag kan klara mig utan mat kommer jag inte publicera eller avslöja. Anledningen är att människans onda natur skulle använda min metod som ett nytt sätt av förstörelse vid havets botten, genom att sänka skepp tillsammans med dess manskap."

Bland undervattensforskarna och andra som fascinerades av djupen finner vi flera personer som vi skulle kunna kategorisera som utopister, nördar eller åtminstone kalenderbitare. När Jules Verne år 1870 skrev äventyrsromanen "En världsomsegling under havet" fyllde han sida upp och sida ned med beskrivningar av tekniska detaljer, djurliv och positionsangivelser. Originalet är på över 650 sidor, skrivna med stort patos och en fantastisk folkbildningsiver.

Nemos Nautilus med delar från Motala Verkstad

Nautilus – som betyder sjöfarare på grekiska ­– är ett vanligt namn på både båtar och ubåtar.
Jules Vernes Nautilus är en 106 meter lång ubåt som färdas genom världshaven framförda av den mystiske kapten Nemo. När han tillfrågas hur han kunnat konstruera denna farkost i hemlighet, avslöjar Nemo att han införskaffat delarna på olika håll.

Förstäven, får vi veta, kommer från Motala Verkstad.

Motala Verkstad grundades 1822 av Baltzar von Platen i samband med bygget av Göta kanal, och blev vida känt under andra hälften av 1800-talet då företaget vann pris på flera världsutställningar. Vi kanske kan anta att det var härifrån Jules Verne fick idén.

Vad som är sant är dock att Jules Verne inspirerade många andra att försöka skapa en farkost som betedde sig och även såg ut som kapten Nemos Nautilus.

 Kapten Nemos undervattensfarkost Nautilus
Kapten Nemos Nautilus manövreras fram genom djuphavets fascinerande och ibland skrämmande djurliv.

Som kuriosa kan sägas: Jules Vernes sonson Jean Jules Verne var med vid namngivningsceremonin för en annan Nautilus. Denna ubåt under ledning av polarfararen Sir Hubert Wilkins år 1931 färdades till Arktis i syfte att nå Nordpolen under is. På grund av tekniska bekymmer kom de inte ända fram. Denna Nautilus ligger nu för gott sänkt i Bufjorden utanför Bergen. År 1958 lyckades en annan Nautilus (USS Nautilus) göra resan under isen ända fram till Nordpolen.
Jean Jules fick år 1969 också träffa Frank Borman, den första astronauten som rundade månen. För farfar Jules skrev ju också bland annat romanen "Månen runt".

Galärvarvet öppnar igen!

Nu rustas Galärvarvet inför säsongsstarten. I Båthall 2 sopas golven och alla båtar putsas.  Här får sig roddslupen Galten en försiktig avdamning .