Kulturarvsbloggen

Varv och hamnar, k-märkta fartyg och fritidsbåtar, fyrar och sjömärken.

Claes Wollentz

Ångaren Bohuslän 100-år!

Den 14 maj var det hundra år sedan den eleganta passagerarångaren Bohuslän lämnade Eriksbergs Mekaniska Verkstad för leveransprovtur. Denna händelse är värd att fira och uppmärksamma tänkte Sällskapet Ångbåten som driver Bohuslän och bjöd in till jubileumsresa. Lyckliga inbjudna samlades därför vid Residensbron i Göteborg den 14 maj för att få vara med om en förkortad version av provturen som ägde rum 1914. Men först fick vi gå ombord på ångdrivna Färjan Fyra som tog oss över älven till den gamla utrustningskajen vid Eriksberg där Bohuslän väntade på sina gäster. Befälhavaren Kim Forssblad hälsade alla hjärtligt välkomna och lovade försöka elda på ordentligt för att komma upp i samma fart som vid riktiga provturen, 14.27 knop.


Färjan 4.


Bohuslän Eriksberg.


Kim Forssblad.


Bryggan Bohuslän.

I snart 50 år har Sällskapet Ångbåten restaurerat och drivit ångaren Bohuslän med hjälp av ideella medlemskrafter. Sällskapet Ångbåten bildades 1965 av en grupp entusiaster för att bevara det då upphuggningshotade fartyget. Genom att sälja andelar till allmänheten lyckades man samla ihop de 60 000 som krävdes för att köpa fartyget från ägaren som var skrothandlare. Efter ett omfattande upprustningsarbete gick Bohuslän redan följande sommar åter i sina gamla farvatten. Sedan dess seglar hon varje sommar i de vatten hon 1914 byggdes för att trafikera, moderniserad för att motsvara dagens säkerhetskrav, men i övrigt återställd med maskin och panna i original och salonger nära nog som vid leveransen.

Bohuslän är västkustens sista passagerarångare och Sveriges största ångmaskindrivna fartyg i reguljär drift. Hon byggdes för Marstrands Nya Ångfartygs AB (Marstrandsbolaget), och gick i mer än 40 år på traden Göteborg – Lysekil – Smögen – Gravarne (nuvarande Kungshamn). Efterhand fick öarna längs kusten färje- eller broförbindelse med fastlandet. Bussar och lastbilar tog över transporten av gods och passagerare. Bohuslän sattes då in i den så kallade "inköpstrafiken" i Öresund och senare mellan Strömstad och norska hamnar. Men myndigheterna satte stopp för trafiken vars syfte främst var att sälja skattefri sprit och tobak.


Ingvar Kronhamn.


Ångvisslan.


I maskin.

Under jubileumsturen berättade Ingvar Kronhamn, som drog igång aktionen "Rädda Bohuslän" tillsammans med en grupp entusiaster, om arbetet med att rädda, bevara och använda Bohuslän. Föreningen gör med helt ideella insatser ett fullständigt otroligt arbete.

Men lyckades besättningen under jubileumsturen nå samma fart som vid provturen? Ja nära nog, Bohuslän kom denna dag upp i närmare 12.9 knop.

Turen gick genom södra skärgården, förbi Donsö, Styrsö, "snobbrännan" passerades med elegant stil och vid horisonten skymtade Vinga. Vägen tillbaka gick genom norra skärgården där Hönö och Öckerö passerade och vidare genom Kalvsund tillbaka till Göteborg. En på många sätt oförglömlig resa som varmt kan rekommenderas. Gå in på www.steamboat.se och se mer om Bohusläns resor och turlistor i sommar.